คุณภาพอากาศเมืองกรุงกลับมาวิกฤต 19จุด ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน

11 ม.ค. 2562 เวลา 2:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562  จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวไม่ดี อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูงในระดับล่าง สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้าส่งผลทำให้สถานการณ ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ที่ 11 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นโดย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

=> พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละ ออง PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 19 พื้นที่

=> พื้นที่ทั่วไป มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 13 พื้นที่

=> คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบค่อสุขภาพ และ จากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของ วันที่ 11-12 มกราคม 2562 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดีมากนัก สภาพอากาศค่อนข้างปิด