ไม่เลื่อน ! ขึ้นแน่ค่าเมล์เมืองกรุง - รถร้อนขสมก.ขยับ 1.50 บาท เป็น 8 บาท

13 ม.ค. 2562 เวลา 2:39 น.

วันที่ 21 มกราคม​นี้ จะมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ของ ขสมก. และ รถร่วมบริการ 1 บาท ส่วนรถปรับอากาศให้ปรับขึ้นระยะละ 1 บาท

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยความคืบหน้า การปรับขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะหมวด 1-4 ว่า ตามมติของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางวันที่ 21 มกราคมนี้ ยังคงเป็นกำหนดการเดิม ที่จะให้ผู้ประกอบการปรับราคาขึ้นตามกรอบ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่มีข้อขัดแย้ง ผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารได้ทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้รถเมล์ของ ขสมก. และรถร่วมบริการปรับราคาขึ้น 1 บาท ส่วนรถปรับอากาศให้ปรับขึ้นระยะละ 1 บาท

ส่งผลให้ค่าโดยสารรถธรรมดา ขสมก.จากเดิม 6.50 บาท ตลอดสาย เป็น 8 บาทตลอดสาย

รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง เป็น 12-20 บาท

รถโดยสารปรับอากาศยูโร (สีส้ม) และรถปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV (สีขาว) จากเดิม 11-23 บาท เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง

ส่วนรถร่วมบริการ ขสมก.ปรับราคาจาก 9 บาท เป็น 10 บาท

รถปรับอากาศ 2 ประเภท แบบขาว-น้ำเงิน ปรับราคาระยะละ 1 บาท จากเริ่มต้น 12 บาท เป็น 13 บาท และรถสีครีม จากราคาเริ่มต้น 13 บาท เป็น 14 บาท