พสกนิกรร่วมใจ จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

06 พ.ค. 2562 เวลา 5:56 น.

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจิตอาสา”

ก่อนจะมีการแปลอักษร เลขสิบไทย ตามด้วยแปลอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ” ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10

ขณะที่ในพิธี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้ รัก สามัคคีของจังหวัดเพชรบุรี ความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชบายตลอดไป”

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ขณะที่ เด็กชายสุทธิพงษ์ พลายละหาญ อายุ 8ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนบ้านกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สวมใส่ชุดจิตอาสา ติดตามผู้ปกครองมาร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยทางจังหวัดได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมการลงนามถวายพระพร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริเวณ โถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดพังงา

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ด้าน นายสุเมธ คำฝอย แกนนำกลุ่มคนรักปั่นจักรยานจังหวัดกระบี่ นำสมาชิก 100 คนพร้อมรถจักรยาน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยเริ่มต้นปั่นตั้งแต่ ลานประติมากรรมปูดำเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่ ไปตามถนนอุตรกิจ -เข้าถนนศรีพังงา –ผ่านถนนสายหนองกก – คลองจิหลาด – เข้าตัวเมืองกระบี่ -สิ้นสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัด ในระยะทาง14 กิโลเมตร

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประชาชนทั่วไทย ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ เกิดการตื่นตัวมีความรักความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการหยุดโลกร้อนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด