ถนนสายรองอ่วม!! น้ำท่วมหนัก รถยังผ่านไม่ได้ 20 สายทาง

02 ก.ย. 2562 เวลา 1:29 น.

กรมทางหลวงชนบท สรุปเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ล่าสุดยังมีอีก 20 สายทาง ที่รถยังสัญจรผ่านไม่ได้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า จากผลพวงพายุโซนร้อนโพดุล ที่พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเป็นจำนวนมาก ถนนตัดขาดหลายสายทาง ซึ่งล่าสุดกรมทางหลวงชนบท ได้สรุปสถานะปัจจุบัน ประสบอุทกภัย 13 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 62 สายทาง มีถนนที่รถสัญจรผ่านได้ 42 สายทาง และสัญจรผ่านไม่ได้ 20 สายทาง แยกเป็น น้ำท่วมสูง 19 แห่ง ,ถนนขาด/โครงสร้างทางช้ำรุด 6 แห่ง และน้ำกัดเซาะคอสะพานชำรุด 4 แห่ง

กรมทางหลวงชนบท สรุปเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ล่าสุดยังมีอีก 20 สายทาง ที่รถยังสัญจรผ่านไม่ได้

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมถึงวันนี้ มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 18 จังหวัด รวมทั้งหมด 75 สายทาง เข้าสู่สภาวะปกติ 13 สายทาง คงเหลือได้รับผลกระทบ 62 สายทาง

ขณะเดียวกัน กรณีถนนขาด สาย อจ.3001 อยู่ระหว่างท้าการวางสะพานแบลี่ย์เพื่อเชื่อมทาง ส่วนกรณีถนนขาด สาย รอ.4078 ,รอ.4035, มห.3016 รอน้าลด เตรียมวัสดุถมเชื่อมเส้นทางไว้แล้ว

กรมทางหลวงชนบท สรุปเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ล่าสุดยังมีอีก 20 สายทาง ที่รถยังสัญจรผ่านไม่ได้