"บิ๊กป้อม" สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ

10 ต.ค. 2562 เวลา 5:53 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวรพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนนอกจากนี้ปัญหาหมอกควันยังส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว

ล่าสุดพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมณ  ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้เตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยให้ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากปีที่ผ่านมาพัฒนาแผนงานและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบและบูรณาการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนมากขึ้นในระดับพื้นที่ ควบคู่กับให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาและยุวชนในพื้นที่มากขึ้น ทั้งการร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ การคาดการณ์สถานการณ์การเผาไฟป่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พล.อ.ประวิตร ยังกำชับขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ประสานความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหาไฟป่า ทั้งพื้นที่ภายนอกและในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าที่เกิดจากคน บุกรุกแผ้วถางเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ต้องไม่ให้มีโดยเด็ดขาด โดยให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการเพื่อลดจุดความร้อนในพื้นที่ และให้เตรียมความพร้อมระดมสรรพกำลัง ร่วมทำงานเชิงรุกมากขึ้น ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาที่ต้องมีความชัดเจน รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และต้องเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ทั้งการพยากรณ์ รวมทั้งการแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมการทำฝนหลวงในช่วงวิกฤตหมอกควัน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชน เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผาใน 3 ปี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร จะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและดับไฟ พร้อมเน้นย้ำให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการปกป้องภาคเหนือจากมลพิษหมอกควัน และปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี” ซึ่งเป็นการบูรณการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้ง จังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากปีที่ผ่านมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ไต้ฝุ่น “มิทาค” หอบพายุฝนกระหน่ำญี่ปุ่น – ไต้หวัน

-“นุ้ย สุจิรา” วอนท่านคะท่าน เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน หลังกลับมาพุ่งสูง

-อาหารช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นพิษ

-“บิ๊กป้อม” ขอดูรายละเอียด ทร. สร้างบ้านรับรองหรูบนเขา

-“บิ๊กป้อม” แฉมี 5 รายเอี่ยวโจมตีสถาบัน รอผลสืบสวน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด