สุวรรณภูมิเตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารตกค้างจาก "พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส"

12 ต.ค. 2562 เวลา 11:54 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารตกค้างจากพายุไต้ฝุ่น “ฮากิบิส”บริเวณพื้นที่รับรองผู้โดยสารที่ตกค้าง ณ บริเวณท้าย ROW A ชั้น 4 พร้อมประสานทุกฝ่ายดูแลผู้โดยสารตกค้างอย่างเต็มที่

12 ต.ค.62 นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า กรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ที่กำลังจะพัดเข้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม นี้ ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงมาก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินที่จะไปยังโอซากา นาโกยา และโตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ และท่าอากาศยานฮาเนดะ)ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ซึ่งในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 1 เที่ยวบินคือสายการบิน JAPAN AIRLINE (JAL) JL034 และมีเที่ยวบินขาออกเปลี่ยนเวลาเดินทาง 1 เที่ยวบิน ได้แก่ การบินไทย TG 622

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562

มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 10 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็น

สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) จำนวน 5 เที่ยวบิน ได้แก่

1. NH 806

2. NH 808

3. NH 848

4. NH 878

5. NH 850

สายการบิน JAPAN AIRLINE (JAL) จำนวน 4 เที่ยวบิน ได้แก่

1. JL708

2. JL738

3. JL034

4. JL032

การบินไทย จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ TG676

ในส่วนเที่ยวบินขาเข้ามีการยกเลิก จำนวน 6 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็น

สายการบิน JAPAN AIRLINE (JAL) จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่

1. JL737

2. JL707

สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่

1. NH 847

2. NH 807

3. NH 805

การบินไทย จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ TG677

มีเที่ยวบินขาออกเปลี่ยนเวลาเดินทาง จำนวน 11 เที่ยวบินแบ่งออกเป็น

การบินไทย จำนวน 7 เที่ยวบิน ได้แก่

1. TG672

2. TG646

3. TG660

4. TG682

5. TG640

6. TG642

7. TG622

สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) ขนส่งสินค้า จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ NH 8508

และสายการบินนิปปอนคาร์โก้ แอร์ไลน์ ขนส่งสินค้า 3 เที่ยวบินได้แก่

1.KZ5245

2. KZ5246

3. KZ254

มีเที่ยวบินขาเข้าเปลี่ยนเวลาเดินทาง จำนวน 3 เที่ยวบินแบ่งออกเป็น

การบินไทยจำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่

1. TG623

2. TG673

และสายการบินนิปปอนคาร์โก้ แอร์ไลน์ ขนส่งสินค้า จำนวน 1 เที่ยวบินได้แก่ NCA5246

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินขาเข้าโดยเป็นของสายการบิน JAPAN AIRLINE (JAL) จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ JL033

มีเที่ยวบินขนส่งสินค้าขาเข้าเปลี่ยนเวลาเดินทาง จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบิน ALL NIPPON AIRWAYS (ANA) NH 8507

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ทสภ. ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารหากเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดย ทสภ. ได้จัดพื้นที่รับรองผู้โดยสารที่ตกค้าง ณ บริเวณท้าย ROW A ชั้น 4 มีพื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. โดยได้มีการเสริมเก้าอี้ให้ผู้โดยสารได้นั่งพักคอย จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารที่ตกค้างให้ได้รับการดูแลอย่างดี จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลผู้โดยสาร รวมทั้งมีการประกาศเสียงตามสายแจ้งข้อมูลการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบ รวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามทสภ. พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตกค้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทสภ. ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบตารางการบินก่อนเดินทางมาสนามบิน และกรุณาสอบถามข้อมูลเที่ยวบินได้ที่สายการบินที่ท่านจะเดินทาง เพื่อไม่ต้องมาตกค้างที่สนามบิน หรือเสียเวลาเดินทางเข้ามายังทสภ. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง