Unseen "พิษณุโลก" เที่ยวบ้านน้ำจวงฉายา "ซาปาเมืองไทย" ชมทะเลหมอก นาขั้นบันได น้ำตกตาดปลากั้ง

14 ต.ค. 2562 เวลา 6:32 น.

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง พร้อมร่วมงานเทศกาล "ท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย" แข่งขันแพไม้ไผ่ในอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ 14 ต.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกำลังสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ธรรมชาติที่สวยงาม สดชื่นยามเช้า

 

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง  พร้อมร่วมงานเทศกาล

นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกยามเช้า และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้า ที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นซาปาเมืองไทย@ บ้านน้ำจวง รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านน้ำจวง ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง ชม "น้ำตกตาดปลากั้ง" ที่หลายคนชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยรองจาก "น้ำตกทีลาซู" และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากที่นักท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวปีนี้

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง  พร้อมร่วมงานเทศกาล

 

ทางกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานเทศกาล "ท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก" ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 นี้ ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง  สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้านชุมชนอีกด้วย

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง  พร้อมร่วมงานเทศกาล

นายนิรันดร์ ลีวัฒนะกุล อายุ 40 ปี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ที่บ้านน้ำจวงมีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และที่สำคัญในวันที่ 19-20 ต.ค.นี้ทางกลุ่ม ก็จะจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเทศกาล "ท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก"

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง  พร้อมร่วมงานเทศกาล

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยเทศกาลกินข้าวใหม่ม้ง(ข้าวใหม่หอมมะลิม้ง) น้ำนมข้าวใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมที่สำคัญในงานนี้คือการแข่งขัน พายแพในทะเลภูเขา ในอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง ชิงรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ ของฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัลจาก คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท ทั้งหมดเงินรางวัล 20000 บาท

สายรักษ์ธรรมชาติห้ามพลาด! ชมแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตื่นตาทะเลหมอก นาขั้นบันไดและน้ำตกตาดปลากั้ง  พร้อมร่วมงานเทศกาล

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถไปร่วมงานเทศกาล "ท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก" หรือไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ได้ หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร.081-7011199 ,087-3178089, 064-0871011 ,089-2442552