ประกาศเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 ไม่มีกำหนด

07 ก.พ. 2563 เวลา 6:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่มีการประกาศเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.63

ล่าสุดวันที่ 6 ก.พ. 2563 เพจเฟซบุ๊ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โพสต์ประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรโดยได้ระบุข้อความว่า...

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

CR : กรมกิจการเด็กและเยาวชน