โดนแล้ว! คนขับรถเมล์ไม่รับยาย เจอพักงาน 1 เดือน ปรับรวม 4,000 บาท

28 ก.พ. 2563 เวลา 10:36 น.

บริษัท Smart bus ร่อนหนังสือแจง คนขับรถเมล์ไม่รับยาย ปรับเงิน 2,000 พักงาน 1 เดือน ให้อบรมวิธีการดูแลผู้โดยสารที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านขนส่งทางบก ปรับ 2,000 อบรม 3 ชม. คาดโทษเจออีกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

บริษัท Smart bus ออกหนังสือชี้แจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรณีรถยนต์โดยสารสาย 4 ของบริษัท ปฏิเสธการรับผู้โดยสารซึ่งเป็นหญิงชราที่แสดงความประสงค์จะใช้บริการรถโดยสารคันดังกล่าว แต่ไม่สามารถขึ้นโดยสารได้ เนื่องจากรถดังกล่าวไม่หยุดรถ เพื่อจอดรับผู้โดยสารที่เป็นหญิงชรา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนั้น

บริษัท ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบาย และไม่สนับสนุนการกระทำของพนักงานขับรถโดยสารคันดังกล่าวอย่างที่สุด บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและพร้อมให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วยความเต็มใจ และยึดถือเป็นหลักปฎิบัติของพนักงานในองค์การอย่างเคร่งครัด

จากเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ บริษัทรู้สึกเสียใจและขอใช้โอกาสนี้ เพื่อกราบขออภัยกับผู้โดยสารท่านที่ปรากฎในภาพ รวมถึงผู้โดยสารทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทเสมอมา

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลงโทษพนักงานขับรถโดยสารคันดังกล่าว ตามระเบียบของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าวสปริงนิวส์ ได้โทรศัพท์สอบถามถึงการลงโทษพนักงานขับรถคนดังกล่าวกับบริษัท Smart bus โดยได้ให้รายละเอียดว่า บริษัทได้มีการปรับเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมให้อบรมวิธีการดูแลผู้โดยสารที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น คนชรา คนพิการ และหลังจากได้รับการอบรมแล้ว ทางบริษัทจะประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถอีกครั้ง โดยระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการอบรม ถือว่าพนักงานได้ถูกพักงานด้วย ซึ่งคาดว่าเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

บริษัท Smart bus ร่อนหนังสือแจง คนขับรถเมล์ไม่รับยาย ปรับเงิน 2,000 พักงาน 1 เดือน ให้อบรมวิธีการดูแลผู้โดยสารที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านขนส่งทางบก ปรับ 2,000 อบรม 3 ชม. คาดโทษเจออีกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ด้านกรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาตผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 เลขที่ 30/57 ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สิ้นอายุวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มารายงานตัว และให้การยอมรับผิดกรณีที่ไม่หยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พรบ.ขนส่งทางบกฯ มาตรา 105 ฐานไม่หยุดรถเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายให้รถหยุด จึงลงโทษเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 127 เป็นเงิน 2,000 บาท ส่งตัวเข้ารับการอบรมกฎระเบียบและการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้หากตรวจพบว่า มีการฝ่าฝืนกระทำผิดซ้ำอีก จะดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

บริษัท Smart bus ร่อนหนังสือแจง คนขับรถเมล์ไม่รับยาย ปรับเงิน 2,000 พักงาน 1 เดือน ให้อบรมวิธีการดูแลผู้โดยสารที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านขนส่งทางบก ปรับ 2,000 อบรม 3 ชม. คาดโทษเจออีกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ บริษัท Smart bus ร่อนหนังสือแจง คนขับรถเมล์ไม่รับยาย ปรับเงิน 2,000 พักงาน 1 เดือน ให้อบรมวิธีการดูแลผู้โดยสารที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านขนส่งทางบก ปรับ 2,000 อบรม 3 ชม. คาดโทษเจออีกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ