กพท. ประกาศ ผู้โดยสารต่างชาติเปลี่ยนเครื่องที่ไทย ไม่เกิน 24 ชม. ใช้ Fit to Fly ใบเดียว

25 มี.ค. 2563 เวลา 10:16 น.

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนในการเดินทาง กพท.. ยกเว้นพิเศษ ผู้โดยสารต่างชาติ ที่เดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปประเทศที่ 3 ไม่เกิน 24 ชม. ใช้ Fit to Fly ใบเดียว มีผลบังคับใช้ทันที จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

วันนี้ (25 มี.ค.63) สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT เผยแพร่ประกาศ เรื่องการเดินทาง ในส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม (Transit) จะได้รับการยกเว้นจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนในการเดินทาง  กพท.. ยกเว้นพิเศษ ผู้โดยสารต่างชาติ ที่เดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปประเทศที่ 3 ไม่เกิน 24 ชม. ใช้ Fit to Fly ใบเดียว มีผลบังคับใช้ทันที จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

 

1. เป็นผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม มีเวลาเปลี่ยนเครื่อง (Transit ในประเทศไทย) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

2. มีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

ผู้ที่เข้าเงื่อนไข สามารถใช้เอกสารคัดกรองก่อน Check-in เป็นใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ใบเดียวเท่านั้น (ใบที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง) โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจ COVID-19 และไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสาร Transit ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ Transit และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่บังคับใช้ ณ ท่าอากาศยานที่ Transit ในประเทศไทยเท่านั้น

*การยกเว้นนี้มีผลบังคับใช้ทันที จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนในการเดินทาง  กพท.. ยกเว้นพิเศษ ผู้โดยสารต่างชาติ ที่เดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปประเทศที่ 3 ไม่เกิน 24 ชม. ใช้ Fit to Fly ใบเดียว มีผลบังคับใช้ทันที จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63