ทยอยปิด รร.สาธิตรามฯ ประกาศปิด 3 วัน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี ปิดยาวถึง ส.ค.

15 ก.ค. 2563 เวลา 7:19 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีตรวจพบ ทหารอียิปต์ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทย ช่วงวันที่ 8-11 ก.ค. และเข้าพักโรงแรมที่ จ.ระยอง  ติดเชื้อ โควิด-19 1 ราย  ซึ่งทหารรายนี้ได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในตัวเมืองระยอง จนกลายเป็นข่าวใหญ่และสร้างความวิตกให้กับประชาชนอย่างมาก

ล่าสุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 3 วัน (15-17 ก.ค.63) เพื่อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติในรูปแบบออนไลน์) เนื่องจากมีนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากเดินทางไปจังหวัดระยองและได้แวะศูนย์การค้าแหลมทองในช่วงวัน เวลา ที่พบผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ.ระยอง ได้ประกาศปิดเช่นกัน ตั้งแต่แต่วันที่ 14 ก.ค. – 2 ส.ค เปลี่ยนปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ แผน 3 จัดออนไลน์ 100% โดยให้นักศึกษาเรียนที่พักอาศัย โดยห้ามครู นักเรียน เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด ที่มีจำนวนคนมาก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือเป็นประจำ อันเนื่องจากพบว่ามีชาวต่างชาติที่ติดเชื้อไร้สโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้ามาพักและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้ประกาศปิดสถานศึกษาเช่นเดียวกันโดยให้เหตุผลว่า พบมีนักเรียนเดินทางเข้าไปในบริเวณห้างสรรพสินค้าที่คาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. และนักเรียนได้กลับมาเรียนตามปกติในวันที่ 14 ก.ค. 63 ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังนั้นทางโรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 15- 16 ก.ค. 63 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th