www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครที่นี่

15 ต.ค. 2563 เวลา 3:56 น.

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครด่วน ตรวจสอบร้านค้า โหลดแอปเป๋าตัง เริ่มกรอกข้อมูล 16 ต.ค. 63

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครด่วน ตรวจสอบร้านค้า โหลดแอปเป๋าตัง เริ่มกรอกข้อมูล 16 ต.ค. 63

ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โครงการแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง G-Wallet สมัครรับสิทธิเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิเท่านั้น

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครด่วน ตรวจสอบร้านค้า โหลดแอปเป๋าตัง เริ่มกรอกข้อมูล 16 ต.ค. 63

ข้อมูลโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. 63 สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครด่วน ตรวจสอบร้านค้า โหลดแอปเป๋าตัง เริ่มกรอกข้อมูล 16 ต.ค. 63

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ www.คนละครึ่ง.com

- มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

- จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

- เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 16 ต.ค. 63 และสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 23 ต.ค. 63

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับสิทธิ แจกเงิน 3,000 เป๋าตัง สมัครด่วน ตรวจสอบร้านค้า โหลดแอปเป๋าตัง เริ่มกรอกข้อมูล 16 ต.ค. 63

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้ ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

 

คลิกลงทะเบียนลิงค์ด้านล่าง