Spring News

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

26 พ.ย. 2563 เวลา 7:17 น. 116

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้ความสะดวกสบายบริการด้านสุขภาพ

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

แอปเป๋าตังเป็นแอปที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกมากขึ้น ในการทำธุรกรรมการเงินทุกประเภท ทั้งจ่ายเงิน โอนเงิน รับเงิน จบได้เพียงแค่ใช้แอปเดียวเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือที่ตู้ธนาคาร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ แอปเป๋าตัง ยังมีบริการใช้สิทธิ์ในโครงการ "คนละครึ่ง" ที่ประชาชนแห่ลงทะเบียนจนเต็มทุกรอบ แต่จะมีใครรู้บ้างไหวว่า ยังมีฟีเจอร์อีกอย่าง คือ แอปฯ 'กระเป๋าตังสุขภาพ' หรือ 'Health Wallet' เป็นแอปฯ บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกสิทธิ์ ทั้งสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง รวมถึงสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ ที่ทำให้ทุกคนสะดวกสบายในการใช้บริการ

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

 

ประชาชนสามารถรับบริการผ่าน 'กระเป๋าตังสุขภาพ'อาทิ ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้ารับบริการ นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้ากับหน่วยบริการ ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ แจ้งเตือนนัดหมายการเข้ารับบริการ และยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนในการเข้ารับบริการ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุมากถึง 11 บริการ ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลิก 1 ครั้ง/ปี ผู้ที่อายุ 25-59 ปี ไม่เป็นผู้ที่อยู่ใน 4 กลุ่มภาวะโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคอ้วน

2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล - ฉีดวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิด-14 ปี

3. การคุมกำเนิด - การใส่ห่วงอนามัย - ยาฉีดคุมกำเนิด - ยาฝังคุมกำเนิด - ยาเม็ดคุมกำเนิด - ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

4. การฝากครรภ์และตรวจการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์

5. คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ สำหรับเด็กแรกเกิด 

6. ตรวจคัดกรองภาวะซีด 1 ครั้ง/ช่วงอายุ ได้แก่

- ช่วงอายุ 0-2 ปี - ช่วงอายุ 3-6 ปี - ช่วงอายุ 7-12 ปี - ช่วงอายุ 13-24 ปี (เฉพาะเพศหญิง)

7. การตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

8. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 ครั้ง/ปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 50-70 ปี

9. ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap swear - ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

10. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กดี (Well baby) ไม่เกิน 5 ครั้ง ในขวบปีแรก และ 1 ครั้ง/ปี ในช่วงอายุ 1-5 ปี

11. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจประเมินกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุ

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

"Health Wallet" บนแอปฯ เป๋าตัง ฟีเจอร์ที่ให้บริการด้านสุขภาพ

สำหรับขั้นตอนการใช้บริการ Health Wallet

- โหลดแอปพลิชัน 'เป๋าตัง' (สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปฯ เป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store)

- เลือกไอคอน 'Health Wallet'

- ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

- เมื่อระบบตอบรับจะปรากฏข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่สามารถเข้ารับบริการได้

- เลือกรายการบริการ / เลือกหน่วยบริการ ซึ่งจะมีรายชื่อของหน่วยบริการให้เลือกในการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการที่เลือกได้

- ทำการนัดหมายวันและเวลารับบริการกับหน่วยบริการที่เลือกได้

- ระบบจะทำการยืนยันนัดหมาย

จากนั้นประชาชนสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการในวันและเวลาที่นัดผ่าน Health Wallet ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถมารับบริการได้ ก็สามารถเลื่อนนัดผ่านแอปพลิชันนี้ได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องดำเนินการล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันนัดหมาย

ทั้งนี้ในการเข้ารับบริการหากมีค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ สามารถเติมเงินเข้า Wallet บนแอปพลิชันเป๋าตังด้วย Wallet ID และ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สปสช Call Center 1330

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด