มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 หลักเกณฑ์ใครได้เงิน 3,500 บาท 2 เดือน บ้าง?

12 ม.ค. 2564 เวลา 9:28 น.

เปิดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 รัฐเตรียมจ่ายเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ส่วนหลักเกณฑ์ใครได้รับบ้าง คนกลุ่มไหน จะเปิดเผยในวันอังคารหน้า

เปิดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 รัฐเตรียมจ่ายเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ส่วนหลักเกณฑ์ใครได้รับบ้าง คนกลุ่มไหน จะเปิดเผยในวันอังคารหน้า

12 ม.ค. 64 มาตรการเงินเยียวยาโควิดรอบ 2 ความคืบหน้าหลังการประชุม ครม. มีใจความสำคัญในการพิจารณาเงินเยียวยารายได้ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่

เปิดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 รัฐเตรียมจ่ายเงิน 3,500 บาท 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ส่วนหลักเกณฑ์ใครได้รับบ้าง คนกลุ่มไหน จะเปิดเผยในวันอังคารหน้า

โดยมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้มอบเงินเยียวยา จำนวน 3,500 บาท ต่อคน/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564)

สำหรับหลักเกณฑ์ เงินเยียวยาโควิดรอบ 2 รัฐมอบเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท 2 เดือน นั้นจะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งในวันอังคารที่จะถึง ซึ่งมีการระบุว่าจะต้องลงทะเบียนผ่านโครงการที่ชื่อว่า "เราชนะ"