Spring News

"หมอยง"เผย โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษในไทย เหมือนที่พบในกัมพูชา

10 เม.ย. 2564 เวลา 3:38 น. 4

"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" เปิดหลักฐาน โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่พบในสถานบันเทิงประเทศไทย คลัสเตอร์ทองหล่อ ยันเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา

10 เม.ย.64 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า โควิด-19 สายพันธุ์ อังกฤษ ที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา 

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ โควิด19 ที่พบในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชา ความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิง มีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา  100%  ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆ และที่ศูนย์ฯ ของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย กับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา มีความเหมือนกันไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์ จึงมาตรวจพบในประเทศไทย

จึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน

"หมอยง"เผย โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษในไทย เหมือนที่พบในกัมพูชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด