เช็กรายชื่อ โรงพยาบาลสนาม กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ฯลฯ

14 เม.ย. 2564 เวลา 6:58 น. 82

เช็กเลย! รายชื่อ โรงพยาบาลสนาม กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ฯลฯ สถานที่กักตัวเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อในอนาคต

เช็กรายชื่อ โรงพยาบาลสนาม กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี ฯลฯ

โรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  

- โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน หรือโรงพยาบาลเอราวัณ 1 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง

- โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 500 เตียง 

- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ 200 เตียง

- ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก หรือ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 รองรับได้ 350 เตียง

- ปตอ.1 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (แจ้งวัฒนะ) จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 200 เตียง

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 360 เตียง

 

รายชื่อ โรงพยาลสนาม จ.สมุทรปราการ 

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

 

อัปเดต โรงพยาบาลสนาม ปทุมธานี 

- โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รังสิต 470 เตียง

 

โรงพยาบาลสนาม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

- โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อัปเดตรายชื่อ โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษา อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หอพักนักศึกษา จำนวน 50 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ จำนวน 350 เตียง

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 80 เตียง
- มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำนวน 40 เตียง
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 420 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 800 เตียง
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 240 เตียง
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 72 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคาร 80 พรรษา 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย 1,030 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารพนมพิมานและหอพักนักศึกษาจำนวน 320 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ และหอพักนักศึกษา 638 เตียง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 750 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่อาคารโกเมน จำนวน 110 เตียง
- มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาพนางตุง จำนวน 500 เตียง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 180 เตียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด