ถอดชื่อ "ทักษิณ" ศิษย์เก่าดีเด่น เตรียมทหาร เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว

27 มี.ค. 2562 เวลา 10:43 น.

คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติ ถอดชื่อ”ทักษิณ ชินวัตร” ออกจาก ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีมติ ถอดถอนรางวัลเกียรติยศจักรดาว และ ศิษย์เก่าดีเด่น นายทักษิณชินวัตร มีจำนวน 35 คน โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบไปด้วย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดในฐานะประธานกรรมการ โดยมี รองประธานกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ

และผู้ช่วยประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประกอบด้วย พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม พล.อ.วีรชัยอินทุโศภน และ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร

นอกจากนี้ยังมีชื่อ พ.อ.สราวุธ ชินวัตร หลานนายทักษิณ ชินวัตร ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลของโรงเรียนเตรียมทหาร ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ในทางเสียหายในสังคมทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

หากผู้ที่ได้รับรางวัล มีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคมต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯ ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณาขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องการถอดถอน พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก 2 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด