TSE โชว์ เทคโนโลยี 5G สุดล้ำ กับนวัตกรรมยกคุณภาพชีวิตของคนไทย

12 ก.พ. 2563 เวลา 9:10 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

TSE โชว์เทคโนโลยี พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออลพลิกมิติวงการแพทย์ พัฒนามิเตอร์อัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจวัดและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำแบบเรียลไทม์ ลดการใช้แรงงานมนุษย์

เชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่มาแรงที่สุดของปีและของโลก การมาถึงของเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยครั้งใหญ่ ทั้งการใช้ชีวิตของคนไทยที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ความเร็วของการสื่อสารข้อมูลและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เกิดการทรานส์ฟอร์เมชั่นของภาคธุรกิจทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น วงการแพทย์, ภาคอุตสาหกรรม, ภาคการเกษตร, ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ รวมทั้งวงการการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

ผศ.ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุค 5G ของทั่วโลก ประเทศไทยต้องเดินหน้าปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเวทีการค้าระดับโลก การพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถรองรับเทคโนโลยี 5G นับว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทาง TSE ได้เปิดการเรียนการสอนล้ำสมัยตอบโจทย์ยุคดิจิทัลครอบคลุม 5 สาขาวิศวกรรมหลัก ได้แก่

1. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

2. วิศวกรรมอุตสาหการ

3. วิศวกรรมเครื่องกล

4. วิศวกรรมโยธา

5. วิศวกรรมเคมี

ทั้งนี้ TSE มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานภายใต้แนวคิด “เป็นมากกว่าวิศวกร (Engineering and Beyond)" บ่มเพาะบัณฑิตยุคใหม่ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นทางด้านซอฟต์แวร์ หรือกระทั่งระบบเชื่อมโยงรองรับกับเครือข่ายของเทคโนโลยี 5G โดยมีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับการมาถึงของเทคโนโลยี 5G ผ่านการจับมือร่วมกันของแต่ละสาขาวิชา เพื่อสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีตัวอย่างด้วยกัน 4 นวัตกรรม ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

1. ซอฟต์แวร์เอไอพลิกมิติวงการแพทย์ไทย วงการแพทย์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัญหาบุคคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน และอุปกรณ์การรักษาไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

TSE ร่วมมือกับกรมการแพทย์และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา และนวัตกรรมด้านบริการ(CILS) พัฒนา “ซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล(AIChest4All)” โดยใช้เทคโนโลยีเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์มาเรียนรู้ภาพเอกซเรย์ทรวงอกของผู้ป่วยมากกว่า 2 แสนภาพ จากการป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น วัณโรค มะเร็งปอด และหัวใจผิดปกติ

ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เป็นโปรแกรมที่ทำการวิเคราะห์ของผู้ป่วย โดยจะระบุเป็นสีถึงระดับความเสี่ยง คือ เขียวเข้ม เขียวอ่อน เหลือง ส้ม และแดงตามลำดับ พร้อมบอกตำแหน่งที่มีปัญหา สามารถทราบผลคัดกรองได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที และมีความแม่นยำมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ซอฟต์แวร์นี้พร้อมเปิดให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศสามารถใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งตอบโจทย์ Smart Hospital ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล และ กสทช. ในการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

[caption id="attachment_616043" align="alignnone" width="840"] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก 2. ไอโอทีสร้างเกษตรไทยก้าวสู่ฟาร์มอัจฉริยะ ภาคการเกษตรยังเป็นเศรษฐกิจรากฐานที่สำคัญของประเทศไทย แต่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าในภูมิภาคอาเซียน เกษตรกรรมต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ [/caption]

TSE ได้นำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT และ เอไอ มาเป็นพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรม “เครื่องนับไข่ไก่อัตโนมัติด้วยกล้องวงจรปิดเอไอ” โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพวีดิโอจากกล้องวงจรปิด เพื่อนับจำนวนไข่ในฟาร์ม ซึ่งในแต่ละวันมีไข่ไก่บนสายพานจำนวนมาก เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเช็คปริมาณไข่ไก่ที่ผลิตได้ต่อวัน และยังสามารถเช็คจำนวนไข่ไก่ที่ผลิตได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับฟาร์มไข่ไก่สู่ระบบสมาร์ทฟาร์มเต็มรูปแบบ เป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

3. เทคโนโลยีคลาวด์สู่ระบบจัดการข้อมูลใช้น้ำประปา ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำของผู้บริโภค ใช้แรงงานของพนักงาน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง และไม่สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์

TSE ได้พัฒนาระบบควบคุมจัดการข้อมูลการใช้น้ำประปาบนระบบคลาวด์ เพื่อสอดรับกับนวัตกรรม “มิเตอร์อัจฉริยะ” อุปกรณ์ตรวจวัดและบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ(Smart Water Meter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ในมิเตอร์น้ำ โดยเซนเซอร์นี้จะทำหน้าที่ในการวัดอัตราการไหลของน้ำ ทำให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของระบบน้ำประปาภายในที่อยู่อาศัย และทำการติดตั้งสวิตซ์สำหรับการควบคุมการปิด-เปิดของระบบน้ำประปา ทำให้รู้ว่าภายในที่อยู่อาศัยมีการใช้น้ำและสามารถควบคุมการทำงานผ่านทาง “Smart Water Meter” ส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์และนำมาแสดงผลการใช้งานแบบเรียลไทม์บนหน้าเว็บไซต์ที่ทางผู้จัดเก็บทำขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ให้สอดรับกับการนำคลื่นความถี่ 2600 MHz ของ กสทช. มาใช้กับแผนของ Smart City ในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

4. สร้างแบบจำลอง 3D อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณสถานเป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเก่าแก่และมีอายุร่วมกว่า 100 ปี การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานต้องศึกษาจากร่องรอยหลักฐานของโบราณสถานเดิม เพื่อให้สถาปัตยกรรมและศิลปะใกล้เคียงกับแบบเดิมมากที่สุด

ทาง TSE ร่วมกับโครงการวิจัย “อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและประเมินความเสียหายของโบราณสถานอย่างแม่นยำ พร้อมกับวางแผนในการบูรณะซ่อมแซมป้องกันได้ทันท่วงที โดย TSE ร่วมวิจัยในโครงการย่อยที่ 2 การสำรวจรูปทรงจากการถ่ายภาพ และสร้างแบบจำลอง 3D การสำรวจพฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างเพื่อการสร้างแบบจำลอง 3D ทั้งนี้ ผลลัพธ์ในภาพรวม คือ การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยการบูรณาการข้อมูลโบราณสถานของ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นก้าวหนึ่งของ Smart Government อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Smart City

[caption id="attachment_616053" align="alignnone" width="840"] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก [/caption]

5. วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี 5G ด้วยหลักของการใช้งานและบริการใน 3 ลักษณะ ได้แก่

  • การสื่อสารความเร็วสูงผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ไร้สาย (Enhanced Mobile Broadband หรือ eMBB) ส่งผลให้การสื่อสารเคลื่อนที่ ที่เครือข่ายสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นหรือได้ปริมาณมากขึ้น โดยใช้เวลาที่น้อยลง ในส่วนนี้ TSE จะต่อยอดระบบซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล ในบริการ Telemedicine เพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์และผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การสื่อสารที่ต้องการเสถียรภาพและผลตอบสนองรวดเร็ว (Ultra-reliable and low latency communications หรือ URLLC) ทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Real Time เพื่อนำไปใช้กับระบบที่ต้องมีความแม่นยำสูง เช่น การผ่าตัดทางการแพทย์ระยะไกล รถยนต์ไร้คนขับ Connected Car สำหรับการวิจัยและพัฒนาของ TSE เล็งเห็นถึงการต่อยอดโครงการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถาน ในอนาคตอาจจะพัฒนาต่อยอดได้ไปจนถึงการท่องเที่ยวโบราณสถานในโลกเสมือนจริง VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality)
  • การสื่อสารของอุปกรณ์อัจฉริยะจำนวนมาก (Massive machine type communications : mMTC) ยังเน้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากเข้ากับเครือข่าย เช่น อุปกรณ์ loT เซนเซอร์ในอุตสาหกรรม 4.0 TSE วางแนวทางการวิจัยและพัฒนาจากมิเตอร์อัจฉริยะ หรือต่อยอดระบบควบคุมความดันอัตโนมัติในระบบประปาขนาดใหญ่ ไปสู่การการตรวจวัดตัวแปรอื่นๆ ในระบบประปาขนาดใหญ่ เช่น อัตราการใช้น้ำประปาในพื้นที่ที่สนใจเฉพาะ และต่อยอดโครงการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถาน ไปสู่เครือข่ายเซนเซอร์ตรวจวัดตัวแปรต่างๆ โบราณสถาน เช่น การสั่นสะเทือน, ความชื้น เป็นต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) หรือ TSE โชว์เทคโนโลยีล้ำยุค พัฒนาซอฟต์แวร์เอไอเชสท์ฟอร์ออล เอไอคัดกรอง มะเร็งปอด-วัณโรค-โรคทรวงอก

5G เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคลื่นลูกใหญ่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย เช่น ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำ AI หรือมาใช้ในกระบวนการผลิต รองรับกับแรงงานคนที่มีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต, ภาคการเกษตรสามารถใช้ IOT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ดียิ่งขึ้น และทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ Smart Life

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ดามพ์เมษ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2563 และหากเป็นไปตามแผน คาดว่า ประเทศไทยจะใช้เทคโนโลยี 5G ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 อย่างแน่นอน  ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ TSE ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th