svasdssvasds

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

สาธารณสุขจัดระเบียบใช้น้ำมันกัญชาลอตแรก 1 หมื่นขวด ส่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศรอีก 5 พันขวด เริ่มกรกฎาคม- สิงหาคมนี้ เน้นใช้รักษาผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์บ่งชี้ทางการแพทย์

ศาสตรจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการใช้ประโยชน์กัญชา เพื่อรักษาทางการแพทย์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลครบวงจร โดยมอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้การนำกัญชาไปใช้ทางการรักษาโรคมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงและมีความปลอดภัย

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

ส่วนด้านการปลูก การผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชานั้น องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะผลิตน้ำมันกัญชา ลอตแรกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 10,000 ขวด และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 5,000 ขวด นำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ส่วนโรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น จะผลิตตำรับยาแผนไทย 5 ตำรับจากกัญชาของกลาง

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

น้ำมันกัญชาถูกกฎหมาย 1.5 หมื่นขวด เริ่มใช้ ก.ค.-ส.ค.

สำหรับผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันมีแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ ที่ผ่านการอบรม 400 คน มีแพทย์แผนไทย ผ่านการอบรม 2,900 คน โดยระยะแรก เดือนกรกฎาคม-กันยายน สามารถจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ได้ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และขยายระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเดือนเมษายน 2563

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด