svasdssvasds

อาหารสุขภาพช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อาหารสุขภาพช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

งานวิจัยล่าสุดโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เผยแพร่โดย National Academy of Sciences ( PNAS ) ระบุว่าอาหารสุขภาพมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในขณะที่อาหารอื่นๆ จำพวกเนื้อแดงอาจส่งผลต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นับเป็นครั้งแรกที่มีการเชื่อมโยงผลกระทบของอาหารเพื่อสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

เดวิด ทิลแมน ศาสตราจารย์วิชานิเวศวิทยาวิวัฒนาการและพฤติกรรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในมหาวิทยาลัยมินนิโซตา กล่าวว่า อาหารที่ทำขึ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งตัวเราเองและสิ่งแวดล้อม นักวิจัยยังสำรวจพบอีกว่า การบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน 15 กลุ่มให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยอาหารด้านสุขภาพ ซีเรียล ธัญพืช ผลไม้ ผัก พืชตระกูลถั่ว และน้ำมันมะกอก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ส่วนอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือ เนื้อแดงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น หมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อแพะ ส่วนอาหารประเภทปลาที่ดีต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล น้ำอัดลมและพวกขนมปังกรอบชิ้นเล็กๆ ซึ่งไม่ค่อยดีต่อสุขภาพกลับมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ นักวิจัยจึงได้สรุปว่า การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนที่เนื้อแดงสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ยั่งยืนในระยะยาว

เจสัน ฮิลล์ ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ วิทยาลัยอาหารการเกษตรและทรัพยากรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา กล่าวว่า เป็นสิ่งดีที่เราทุกคนตระหนักถึงสุขภาพและผลกระทบจากอาหารที่กินเข้าไป ทำให้เรารู้ว่าโภชนาการมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

มาร์โก สปริงแมน หนึ่งในทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดกล่าวว่า ตอนนี้เรารู้ดีแล้วว่าอาหารที่ทำจากพืชนั้นให้ผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวมากกว่าอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์  นักวิจัยก็ไม่นิ่งนอนใจลองศึกษาการทำฉลากอาหารแบบใหม่ขึ้น เพื่อดูว่าหากใส่ข้อมูลด้านสุขภาพจากผลการศึกษาอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกหลายสิบล้านคน ใส่ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจากการกินอาหารหนึ่งมื้อว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเลือกอาหารของผู้บริโภคหรือไม่ โดยข้อมูลที่ว่านี้คือผลกระทบต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน  และมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงผลกระทบของอาหารต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกไปจนถึงการใช้น้ำ และปัจจัยด้านมลภาวะ ถูกคำนวณเทียบกันกับผักและเนื้อ