13 เมษายน วันผู้สูงอายุ ควรหมั่นดูแลผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด 19

13 เม.ย. 2563 เวลา 7:50 น.

กรมสุขภาพจิต แนะครอบครัว ดูแลใจผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยหมั่นสังเกตผู้สูงอายุว่ามีความเครียด วิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ ใส่ใจรับฟัง ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ชวนให้ทำกิจกรรมภายในบ้าน เพื่อผ่อนคลายความเครียด

13 เมษายน วันผู้สูงอายุ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังคงต้องต่อสู้และเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ให้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้สูงอายุ โดยการ ขอพรท่านผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ส่งใจผ่านหน้าจอสำหรับผู้ที่ไม่ได้กลับบ้าน ซึ่งสามารถส่งความรัก ความห่วงใย ส่งความคิดถึงกันได้เหมือนเดิม และหากลูกหลานอยู่ที่บ้าน ให้เว้นระยะห่างในการกราบไหว้ขอพรผู้สูงอายุ งดรดน้ำ งดเล่นน้ำ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสผ่านน้ำ และงดการสังสรรค์รวมกลุ่มต่างๆ

13 เมษายน วันผู้สูงอายุ ควรหมั่นดูแลผู้สูงวัย ในช่วงวิกฤตโควิด 19

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า การแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด 19 อาจก่อให้เกิดความกลัว วิตกกังวลใจ ความเครียดของบุคคลในครอบครัวขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้สูงวัย กรมสุขภาพจิต จึงแนะนำลูกหลาน ญาติ หรือผู้ดูแล เกี่ยวกับวิธีการดูแลใจผู้สูงวัย ไม่ให้วิตกกังวลกับไวรัสโควิด 19 มากจนเกินไป ดังนี้

​1. หมั่นสังเกตผู้สูงอายุว่า มีความเครียด วิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ เช่น ไม่สบายใจ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย ไม่มีสมาธิ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เจ็บป่วยมากขึ้น

หากพบว่า ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลมากกว่าปกติ เครียด ซึมเศร้า ให้พาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

2. ดูแล ใส่ใจรับฟัง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นี้ จะต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องอาหารการกิน การนอนหลับพักผ่อน ใส่ใจรับฟัง ให้กำลังใจ

ชักชวนให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันตัวเอง โดยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกันภายในครอบครัว 1-2 เมตร จะช่วยลดโอกาสการรับหรือแพร่เชื้อได้

3. สื่อสารชัดเจน สร้างความเข้าใจในช่วงวิกฤตโควิด 19 อธิบายเหตุผลของการอยู่บ้าน ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย ควรใจเย็น อดทน เพราะอาจต้องพูดซ้ำหลายรอบ เนื่องจากอาจมีผู้สูงอายุบางคน มีปัญหาหลงลืม อาจต้องบอกบ่อยๆ หรืออาจถูกถามซ้ำ ก็ขอให้พูดให้ฟังซ้ำ

​4. ชักชวนทำกิจกรรมภายในบ้านเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น เดินออกกำลังกายภายในบริเวณบ้าน ทำอาหาร ฟังเพลง ร้องเพลง รดน้ำต้นไม้ สวดมนต์ ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ถ้าหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด