Spring News

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual

05 เม.ย. 2564 เวลา 8:20 น.

เดือนนี้มีวันหยุดเยอะ ชวนดูนิทรรศการออนไลน์ FIBO Virtual Open House 2021 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2564 และยังเข้าชมแบบ Virtual ได้ถึง 26 เมษายนนี้

ตอบรับวิถี New Normal สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่รู้จักในชื่อ ฟีโบ้ (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่ให้ปริญญาเฉพาะทางด้านวิทยาการ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ได้จัดนิทรรศการเปิดบ้านฟีโบ้ (FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021) เป็นครั้งแรกของไทย

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual กิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจภายในงาน

•  การจัดแสดงและสาธิตนวัตกรรมหุ่นยนต์และแพลตฟอร์มกว่า 20 โครงการ

•  การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

•  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อ Machine Learning และ Microcontroller for Robotics

•  การแข่งขันร่วมกันออกแบบชิ้นงานสามมิติ

นอกจากนี้ FIBO ยังออกแบบให้ผู้เข้าชมสามารถโต้ตอบกับผู้จัดแสดงผลงานหรือวิทยากรได้เสมือนมาเยี่ยมชมงานจริง ผ่านการส่งข้อความ (Chat) การสนทนาสด (Live Talk) และการสนทนาผ่านวิดีโอคอล (Video Call) 

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า

“สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่สร้างผลงานจนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผลงานนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์มามากกว่า 200 ผลงาน

"เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากการจัดงานที่ทางฟีโบ้มุ่งหวังให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่บุคคลทุกระดับ

"โดยสามารถใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาดู อ่าน ฟัง ข้อมูลโปสเตอร์ วิดีโอ ของผลงานกว่า 20 บูธ การบรรยายสดอีกร่วม 20 ชุด การแข่งขันออกแบบชิ้นงานสามมิติร่วมกัน รวมทั้งการเรียนรู้และควบคุมการทำงานจริงของเครื่องพิมพ์สามมิติและโรงงานอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระยะไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

"ฟีโบ้หวังให้เกิดการพัฒนากำลังคนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่สังคมและระดับประเทศ”

อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual อยู่บ้านนั่งดู FIBO สถาบันผลิตหุ่นยนต์ของคนไทยแบบ Virtual

เพื่อให้ผู้สนใจกลุ่มประชาชนทุกระดับทั้ง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ไปจนถึงบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้เปิดโลกทัศน์ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สามารถตามลิงก์ด้านล่างไปได้เลย

ลิงก์สำหรับเข้าไปดูนิทรรศการเปิดบ้าน FIBO แบบ Virtual

1) ลงทะเบียนผ่านระบบ https://www.zipeventapp.com/e/Fibo-Virtual-Open-House เพื่อรับรหัสผ่าน หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

ลงทะเบียน FIBO

2) กรอกข้อมูล : ชื่อ นามสกุล อีเมล อาชีพ บริษัท เบอร์โทร แล้วเลื่อนลง กดเลือกรับบัตร 1 ใบ

3) เลือก Register ระบบจะส่งรหัสไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ทุกท่านสามารถรับชมงาน FIBO VIRTUAL OPEN HOUSE 2021 ย้อนหลังได้ถึงวันที่ 26 เมษายนนี้ รวมถึงยังสามารถแชตถามกันสดๆ แบบ 1-1 และยังเห็นจำนวนผู้ที่รับชมงานส่วนต่างๆ พร้อมกับคุณแบบเรียลไทม์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด