Spring News

เลี่ยงได้ เลี่ยงไปแล้ว ใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง

29 เม.ย. 2564 เวลา 7:33 น.

การเดินทางเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน เดินทางไปเที่ยว หรือเดินทางไปธุระต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเลือกการเดินทางประเภทรถโดยสารสาธารณะ

ิbus

วิธีป้องกันเมื่อต้องโดยสารสาธารณะ

1.สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าตลอดเวลา อย่าสัมผัส จมูก ตา และปาก หากใช้กระดาษทิชชูจับราวก็ควรทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

2.หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป เมื่อหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งของ ลดการจับเสาและราวตามรถขนส่งสาธารณะ หากไม่สามารถทำได้ ควรใช้เจล หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือทันทีหลังจากออกจากระบบขนส่งสาธารณะ

3.เลี่ยงการขึ้นรถที่มีคนแออัดจำนวนมาก

หากสามารถรอรถรอบต่อไปได้ ควรรอรถรอบที่มีคนจำนวนน้อย ไม่แออัด เพื่อรักษาระยะห่าง

4.งดพูดคุย / คุยโทรศัพท์โดยไม่จำเป็น

ในขณะที่ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะควรสัมผัสโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด โดยลดการสัมผัสโทรศัพท์มือถือ เช่น เปลี่ยนที่พกโทรศัพท์ ตอนแรกอาจพกโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงเป็นประจำ ให้เปลี่ยนมาใส่ไว้ในกระเป๋าแทน

5.เลี่ยงการใช้รถสาธารณะโดยไม่จำเป็น

6.หลังกลับถึงบ้านควรอาบน้ำ สระผม ชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะเสื้อผ้าภายนอกอาจจะมีโอกาสบนเปื้อนเชื้อโรคอยู่ด้วย

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด