svasdssvasds

“@linefamily เพื่อนครอบครัว” ช่องทางออนไลน์ปรึกษาปัญหาครอบครัว 24 ช.ม.

“@linefamily เพื่อนครอบครัว” ช่องทางออนไลน์ปรึกษาปัญหาครอบครัว 24 ช.ม.

สสส. สานพลัง พัฒนา “@linefamily เพื่อนครอบครัว” ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวแบบลับเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง เผยช่วงโควิด-19 ประชาชนแห่ปรึกษากฎหมายครอบครัว ความรุนแรงในบ้านมากที่สุด ชวนแอดไลน์และบอกต่อเพื่อเป็นตัวช่วยทุกครอบครัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

family “@linefamily เพื่อนครอบครัว” ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวแบบลับเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง 

แพลตฟอร์มนี้มีการแบ่งบทสนทนาเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการให้คำปรึกษา เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การเลี้ยงลูกหรือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในภาวะวิกฤต การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว และให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการครอบครัว เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การคุกคามทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และอื่น ๆ

โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพมาให้คำปรึกษา ได้แก่ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานหลัก ทั้งกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 คอยให้ความรู้หรือคลายข้อสงสัย ที่ต้องการค้นหาได้อย่างสะดวก โดยแพลตฟอร์มนี้เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ตรงกับวันแห่งครอบครัว และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีประชาชนร้อยละ 36 สอบถามเรื่องกฎหมายครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 27 ปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เรื่องสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว และสัมพันธภาพในครอบครัว ทั้งนี้ @linefamily และ www.เพื่อนครอบครัว.com จะช่วยสร้างความอบอุ่น ช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็งได้

related