svasdssvasds

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน 5 รูปแบบ เตรียมรับเปิดเทอมยุคโควิด-19

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน 5 รูปแบบ เตรียมรับเปิดเทอมยุคโควิด-19

สถานการณ์วิกฤติจากอันตรายไวรัสโควิด-19 ย่อมสร้างความหวาดผวาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มครูและผู้ปกครองที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกศิษย์และบุตรหลาน ซึ่งหากเปิดเทอมแล้วจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนในวันเปิดเทอมที่จะถึงนี้

กระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ผ่านมา ทำให้ต้องคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน เพราะในแต่ละพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่แตกต่างกัน ตามที่ ศบค.กำหนด ดังนั้น ศธ.จะไม่กำหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทั้งหมด

study

โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ

1.On-site

เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2.On-air

เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand

เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

4.On-line

เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

5.On-hand

เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น

related