Spring News

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

19 ส.ค. 2564 เวลา 3:28 น. 19

ในสถานการณ์การพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้ ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้ง่าย แต่นอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังมีวัคซีนจำเป็นที่ผู้สูงอายุ ควรรู้จักและฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วย

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

แม้จะเป็นโรคที่สามารถหายเองได้ แต่สำหรับผู้สูงอายุอาจ มีความ รุนแรงมากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

นอกจากจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนจากตุ่มน้ำใสแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตาบอด หูหนวก หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนาเครื่องตรวจโควิดจากกลิ่นเหงื่อ

พฤติกรรมสุขภาพปลอม ๆ ที่เราคิดว่าดี ทําไปอาจไม่เวิร์ค

"ความเครียด" ส่งผล DNA แก่ไว สาเหตุเกิดโรคเพียบ

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

โรคปวดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้น  ๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส  ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน

โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ โรคบาดทะยัก เกิดจากเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล ส่วนโรคไอกรน เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง โรคเหล่านี้ แม้จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ