Spring News

ต่างคน ต่างวัย อยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข

16 ก.ย. 2564 เวลา 6:35 น. 535

ความวุ่นวาย จากการอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวคนละวัย ซึ่งแต่เดิมไม่ค่อยได้เจอกัน หรือเจอกันแค่วันหยุด ก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่ แต่พอต้อง Work From Home ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้แต่ละคนในบ้านต้องอยู่ร่วมกัน อาจเกิดการกระทบกระทั่งกันได้

คำแนะนำจากนักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ในการเสริมสร้างความเข้าใจให้คนต่างวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อาจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

old

ลดอคติที่มีต่อช่วงวัยอื่น

ลดอคติที่เรามีต่อคนต่างช่วงวัย โดยพูดคุย และรับฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น ก่อนที่จะตัดสินคนในครอบครัวของเราว่าน่าเบื่อ น่ารำคาญ ถ้าเราพูดคุยกันมากขึ้น อคติที่เป็นกำแพงกั้นในใจเราจะสามารถลดลง และทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้นแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันไว้ ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

กทม.เปิดบริการ รถฉีดวัคซีน BMV ถึงบ้าน ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่ม-ผู้พิการ

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่บ้าน

พูดให้น้อย ฟังให้มาก

ต้นเหตุของปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวสาเหตุหนึ่งที่งานศึกษาทางจิตวิทยาค้นพบ ก็คือ การพูดเรื่องของตัวเองมากกว่ารับฟังเรื่องของคนอื่น การรับฟังคนในครอบครัวให้มากขึ้น และพูดบ่น หรือใช้คำพูดทางลบต่อกันให้น้อยลง จะส่งผลดีกว่า

เปิดใจให้กว้าง ลองมองจากมุมของอีกฝ่าย

วิธีรักษาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอีกอย่าง คือ การลองสมมุติว่าตัวเองเป็นอีกฝ่าย แล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไร จะตัดสินใจแตกต่างจากเขาหรือไม่

 

อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

เมื่อคนเราหลาย ๆ คนมาอยู่ด้วยกัน เป็นเรื่องปกติค่ะที่เราจะมีความเห็นที่แตกต่างในบางเรื่อง ดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเอาไว้ ขอให้สงบจิตสงบใจไม่ตอบโต้อีกฝ่ายด้วยคำพูดหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามในความคิดเห็นที่เราไม่ถูกใจ และหากเป็นไปได้ การเลือกที่จะไม่สนทนาหรือเปิดประเด็นที่เปราะบางและง่ายต่อการขัดแย้งกันจะดีกว่า เช่น การเมือง ศาสนา สถาบัน เรื่องเหล่านี้อย่าได้นำมาเป็นหัวข้อชวนทะเลาะในบ้านเลย

ห่างกันสักพัก

หากการลดอคติ การรับฟังให้มากขึ้น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความอดทนไม่ทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น ตัวช่วยต่อไปที่นักจิตวิทยาแนะนำ ก็คือ การห่างกันสักพัก ถึงแม้ว่าเราจะออกจากบ้านไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิด-19 ลองหาพื้นที่ที่เป็น Safe Zone ของเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ