Spring News

เทศกาลกินเจ 2564 บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม เพิ่มพูลสิริมงคลแก่ชีวิต

05 ต.ค. 2564 เวลา 4:04 น. 4.3k

เทศกาลกินเจ 2564 บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ปีนี้เริ่มวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2564 รวม 9 วัน เพื่องดกินเนื้อสัตว์ละเว้นชีวิตสัตว์เพื่อเป็นกุศลในชีวิตต่อไป

กินเจ 2564 การปฏิบัติตน

เทศกาลกินเจ 2564 วันที่เท่าไหร่ ? ปีนี้ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2564 โดยมีจุดประสงค์ และความหมายเพื่อสุขภาพ และละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ซึ่งนอกจากเนื้อสัตว์ที่ต้องงดเด็ดขาด ยังมีผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด อาทิ กระเทียม, หัวหอม, หลักเกียว, กุ่ยช่าย, ใบยาสูบ รวมถึงวัตถุดิบประกอบอาหารอย่างนมสด หรือนมข้นด้วย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

นอกจากการรับประทานผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นหลัก, รักษาศีล 5, ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อนทานอาหารแต่ละเมนูควรเพิ่มเติมบทสวดมนต์ กินเจ 2564 บูชาเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว

เทศกาลกินเจ 2564 บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

 

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก

ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง

 

เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก ( กราบ )

 

คำแปล

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล

ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง

ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า

ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด

ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ