svasdssvasds

The Great Resignation : การลาออกครั้งมโหฬารของคนทำงานทั่วโลก

The Great Resignation : การลาออกครั้งมโหฬารของคนทำงานทั่วโลก

The Great Resignation การลาออกครั้งใหญ่ กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลก คำคำนี้สำคัญกับมนุษย์เงินเดือนยังไง นัยสำคัญมีอะไรบ้าง ฟัง 4 ข้อสรุปจาก "ดร.การดี เลียวไพโรจน์" ผู้อำนวยการบริการ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC แล้วจะเห็นว่าโลกนี้เปลี่ยนไปแค่ไหน

กระแส The Great Resignation การลาออกของคนทำงานทั่วโลกในปี 2021 กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้นายจ้างหรือองค์กรต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง และเพื่อซัพพอร์ตการทำงานในรูปแบบที่ต่างออกไปให้แก่พนักงาน ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรและ Future of Work

Source : Unsplash Indianexpress ให้ข้อมูลว่า มีคนทำงานลาออกจากตลาดแรงงานถึง 14 ล้านตำแหน่ง ใน 38 ประเทศสมาชิกกลุ่ม OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) โดยแบ่งได้เป็น กลุ่มที่ไม่ทำงาน (not working) และ กลุ่มที่ไม่ได้มองหางานใหม่ (and not looking for work)

"ไม่นานมานี้ เราอาจจะได้ยินงานวิจัยของต่างประเทศในเรื่องของการเกิดอภิมหาการลาออกของคนทำงาน The Great Resignation" ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริการ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลล์แล็บ โดย MQDC (FutureTales Lab by MQDC) กล่าวเปิดแบบตรงประเด็น

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริการ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลล์แล็บ โดย MQDC (FutureTales Lab by MQDC) 

อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและประเด็นที่เราต้องตระหนักจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ 

4 สิ่งที่เปลี่ยนสภาพไปแล้ว โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์

  • สิ่งที่คนทำงานได้เรียนรู้จากวิกฤตโควิด

ดร.การดี : คนรู้แล้วว่า ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่อื่นก็ได้ แต่ทั้งหมดนี้ มันต้องเรียกว่า เป็นการทำงานแบบ Work from Home หรือ Work Anywhere ในกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น

  • การกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศทั่วโลก

ดร.การดี : มีแพทเทิร์นในหลายๆ ประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย พอโควิดหายก็ประกาศให้คนกลับมาทำงานในออฟฟิศเหมือนเดิม แต่เมื่อเราอยู่ในชีวิตชีวิตแบบนี้มา 2 ปีแล้ว คนส่วนใหญ่เป็น Mid career ก็จะบอกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตแบบนั้น ไม่พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบ unproductive 

At office

  • รูปแบบและประสิทธิภาพการทำงานในช่วงที่ผ่านมา

ดร.การดี : ถ้าเรากลับมาอยู่ที่เดิม ประชุมภาครัฐก็ต้องมาเจอหน้าตัวเป็นๆ เดินทางก็มานั่ง Lineup วันนี้คนที่ทำงานในองค์กรรุ่นใหม่จะมองว่า นี่ไม่ใช่ชีวิตของเขาอีกแล้ว เพราะวิถีชีวิตของเขาโดนปรับเปลี่ยนอย่างเลือกไม่ได้ 2 ปีเต็ม ทำให้รู้แล้วว่า การกลับเข้าไปทำงานแบบเดิม ทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการทำงานจากที่บ้าน

  • Work-Life Balance แบบที่ใช่

ดร.การดี : เวลาเราถามระหว่างให้เงินเดือนขึ้น 20% กับให้เป็น Hybrid work คืออะไรเขาเรียกว่าไม่ต้องขึ้นเลยก็ได้ แต่ขอให้ทำงานแบบ Hybrid เหมือนเดิม เพราะเขาสามารถจัดการชีวิตเขาได้มากยิ่งขึ้น

Source : Unsplash สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่า The Great Resignation คืออะไร

The Great Resignation ก็คือ การลาออกครั้งใหญ่ของมนุษย์เงินเดือน 

เมื่อเกิดโรคระบาด คนทำงาน (Worker) ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศ ข้อปฏิบัติทางสังคม ตลอดจนนโยบายขององค์กรหรือนายจ้าง ชีวิตจึงต้องอยู่แบบคู่ขนาน ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน  ไม่ว่าองค์กรจะจัดเตรียมดีไวซ์หรือโปรแกรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Work from home หรือไม่ พนักงานก็ต้องหาทางปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โรคระบาดจึงทำให้ผู้คนค้นพบว่า การทำงานที่แท้...ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ และเกิดแนวคิด The Great Reset หรือ มุมมองชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนไปหลังโควิด

related