svasdssvasds

Form of Feeling นิทรรศการดอกไม้ ที่ปากคลองตลาด

Form of Feeling นิทรรศการดอกไม้ ที่ปากคลองตลาด

ถึงแม้ว่าย่านปากคลองตลาดจะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นแหล่งขายดอกไม้นานาชนิด แต่ภายในย่านยังมีเสน่ห์เร้นลับ และทีเด็ดอื่น ๆ ที่ยังซุกซ่อนอยู่และรอคอยให้ผู้คนมาค้นพบแน่นอน

งาน Form of Feeling นิทรรศการดอกไม้ปากคลองตลาด จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ HUI Team Design และ Saturate Designs สร้างประสบการณ์แห่งสีสัน ณ ย่านปากคลองตลาด ในชื่อธีม “Form of Feeling @ Flower Market"

นิทรรศการดอกไม้

เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของพื้นที่ ที่ซ่อนอยู่ให้เด่นชัดออกมา ทั้งในเชิงพื้นที่ อย่างชั้นลอยสุดลึกลับที่ผู้คนมักไม่รู้ว่ามีอยู่ และในเชิงศักยภาพของความเป็นปากคลองตลาด ตลาดดอกไม้ที่ยังมีของดีอีกมากมาย ซึ่งพร้อมก้าวไปกับความร่วมสมัย รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม แต่ขอให้ทุกคนซื้อดอกไม้จากพี่ๆ ในปากคลองตลาด มาเป็นตั๋วเข้างาน เพื่อนำดอกไม้ของแต่ละคนนั้น มาจัดแจกันร่วมกันเป็น Collective Flower Installation ให้ผู้เข้าชมรอบต่อ ๆ ไปได้ร่วมจัดต่อ ร่วมชื่นชม และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของมนุษย์ปากคลองฯ ไปด้วยกัน

related