svasdssvasds

เพราะมีสถานีชาร์จไม่พอหรือยังไง ทำไมคนไทยยังใช้ EV กันน้อย?

เพราะมีสถานีชาร์จไม่พอหรือยังไง ทำไมคนไทยยังใช้ EV กันน้อย?

น่าดีใจที่คนไทยสนใจและซื้อ EV หรือ ยานยนต์ไฟฟ้า แทนรถยนต์สันดาปมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่มากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม อันที่จริง คนไทยคิดยังไงกับเรื่องนี้ ติดขัดที่สถานีชาร์จ แบตเตอรี่ หรืออะไร?

มีผลสำรวจ ทัศนคติของคนไทยต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) จาก เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน ระบุว่า

คนไทยเกือบ 3 ใน 4 ยังขาดความเชื่อมั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มากพอ ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขับขี่รถยนต์ที่สนใจหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทัศนคติคนไทยที่มีต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

สถานีชาร์จ EV ยานยนต์ไฟฟ้า

จากการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม 2021 เอบีม คอนซัลติ้ง ระบุว่า คนไทยมีทัศนคติที่ดีและเล็งเห็นประโยชน์ของการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดย

 • 55% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  เชื่อว่าการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) คุ้มค่ากว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์สันดาปภายในแบบธรรมดาในระยะยาว
 • 48% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  เชื่อว่า BEV มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ 
 • 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  เชื่อว่ามีสถานีชาร์จสาธารณะไม่เพียงพอ
 • 67% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  กังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดระหว่างทาง
 • 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจ 
  กังวลว่าการชาร์จจะใช้เวลานานเกินไป
 • 66% ของผู้ตอบแบบสำรวจ
  ต้องการชาร์จให้เต็มภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

การเลือกใช้รถ สิ่งแวดล้อม และทัศนคติคนไทย

Source : Pexels

ผลสำรวจยังทำให้เห็นว่า คนไทยมีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม และเรื่องนี้ก็มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อรถเช่นกัน

 • 71% ของผู้ขับรถยนต์
  เชื่อว่าการซื้อ BEV จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • 43% ของผู้ตอบแบบสำรวจ
  เห็นด้วยว่า รัฐบาลควรมีข้อเสนอที่น่าสนใจเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ BEV

Source : Pexels

ขายได้ขายดี แต่ BEV จะยังไม่เปรี้ยง

ทุกๆ ปียอดขาย EV มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2564 มียอดขาย EV รวมแล้วสูงกว่ายอดขายตลอดปีของปี 2563

ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่ชาวไทยจะมีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อการเป็นเจ้าของ EV แต่มีเพียง 3% จากผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ทั้งหมด ที่วางแผนจะซื้อ BEV เป็นคันต่อไป ภายใน 3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อชาวไทยอย่างน้อย 50% มีความเห็นว่าจำเป็นต้องมีพื้นที่ครอบคลุมสถานีชาร์จอย่างน้อย 80% เมื่อเทียบกับปั๊มน้ำมัน ในกรณีที่มีการใช้ EV อย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันในประเทศไทยมีสถานีชาร์จสาธารณะเพียง 1,000 แห่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ราว 30,000 แห่ง 

“ในขณะที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการชาร์จสำหรับผู้บริโภคถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการควบคู่กัน"

โจนาธาน วาร์กัส รุยซ์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว และให้เหตุผลเพิ่มว่า การที่สถานีชาร์ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้ดีในปี 2563 เป็นผลมาจากการสร้างพันธมิตรที่ดีระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และผู้ให้บริการด้านพลังงาน 

related