svasdssvasds

90% ของเยาวชนหลายประเทศ วิตกกังวลหนัก เรียนจบก็อาจจะหางานทำไม่ได้

90% ของเยาวชนหลายประเทศ วิตกกังวลหนัก เรียนจบก็อาจจะหางานทำไม่ได้

ไม่ว่าจะติดโควิดหรือไม่ โควิดก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต บ้างระยะสั้น บ้างระยะยาว หรือไม่ก็ลากทั้งสองระยะ สภาพที่ไม่ค่อยจะดีนี้ DPDHL องค์กรระดับโลกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เผยรายงานผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ความสามารถในการหางานของเยาวชนใน APAC

เยาวชนวัยเรียนที่เจอโควิดน่าเป็นห่วงไม่น้อย เพราะถือเป็นเจเนอเรชันที่ต้องแบกรับความเสี่ยงหลายด้าน (A GENERATION OF RISK-TAKERS) หนึ่งในนั้นคือ การจ้างงาน ที่คาดการณ์ไม่ได้เลยว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะหางานทำได้ไหม ถ้าได้...จะได้เมื่อไหร่ ทำให้เกิดความวิตกกังวลตามมา

Source : Pexel

กลุ่มบริษัท ดอยซ์โพสต์ ดีเอชแอล (DPDHL) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก เผยผลสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจ้างงานเยาวชนในภูมิภาคเอเซียใน รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการหางานของเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสำรวจความคิดเห็นจากเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ รวมเยาวชน 950 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ก้มพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม

ผลการสำรวจพบว่า เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนมีความวิตกกังวลเรื่องการหางานมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการศึกษาของดีเอชแอลเผย เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนมีความวิตกกังวลเรื่องการหางานมากขึ้น

เป็นท้อ! เรียนยังไม่จบ ก็ขบคิดเรื่องหางานแล้ว

 • 88% พร้อมเข้าสู่การแข่งข้นในการตลาดการจ้างงาน
 • มากกว่า 90% วิตกกังวลเรื่องการหางาน
 • มากกว่า 70% มั่นใจว่าจะหางานได้ภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ

กว่า 90% ของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกวิตกกังวล หรือ วิตกกังวลอย่างมาก เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการหางาน โดยเกือบ 95% ยอมรับว่าการแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการหางาน อย่างไรก็ตาม เยาวชนเหล่านี้ยังคงมีความรู้สึกเชื่อมั่น และมองโลกในแง่ดี โดย 88% เชื่อว่าตนเองมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกว่า 70% คาดว่าจะหางานได้ในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน หลังเรียนจบ

90% ของเยาวชนหลายประเทศ วิตกกังวลหนัก เรียนจบก็อาจจะหางานทำไม่ได้

เปิดรับงานแบบฟรีแลนซ์หรือสัญญาชั่วคราวหรือเปล่า

 • 53% เปิดรับ 
 • 47% ไม่เปิดรับ

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการหางานไหม โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการหางานไหม

 • 94% กระทบ
 • 6% ไม่กระทบ

ปัจจัยหลักที่ดูเมื่อสมัครงาน

ดูอะไรเป็นปัจจัยหลักเมื่อสมัครงาน

 • 23% เพื่อเรียนรู้และรับความท้าทาย 
 • 20% ความมั่นคงของงาน
 • 18% เงินเดือน 
 • 15% สวัสดิการ 
 • 12% เป็นอุตสาหกกรรมที่สนใจ
 • 11% เป้าหมายองค์กร

90% ของเยาวชนหลายประเทศ วิตกกังวลหนัก เรียนจบก็อาจจะหางานทำไม่ได้

อาชีพที่มั่นคงที่สุดในทุกสถานการณ์

 • 32% บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • 22% ครู อาจารย์
 • 21% ข้าราชการ
 • 13% เจ้าหน้าที่ พนักงานธนาคารและการเงิน
 • 12% เจ้าหน้าที่ พนักงานโลจิสติกส์

เยาวชนกว่า 360 คน รู้สึกว่า การทำงานในสายด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะที่ผ่านมาบุคลากรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ทักษะสำคัญที่สุดที่จะทำให้ได้งาน

ทักษะสำคัญที่สุดที่จะทำให้ได้งาน

 • 4% การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ
 • 3% การเขียนที่ดี
 • 7% การวิเคราะห์
 • 45% การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • 31% ภาษา
 • 10% ไอที

นอกเหนือจากทักษะด้านเทคนิคและความถนัดเฉพาะทางแล้ว 45% ของเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ก็มีความสำคัญเช่นกัน ขณะที่ 30% คิดว่าทักษะด้านภาษาจะช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น

อาชีพในฝัน 3 อันดับแรกของ First Jobber

อาชีพในฝัน 3 อันดับแรกของ First Jobber

 • ธุรกิจส่วนตัว 
 • เกี่ยวกับการศึกษา
 • F&B, การท่องเที่ยว, งานบริการ

ในหัวข้อนี้ เยาวชนมากกว่า 20% ตอบว่า อยากทำธุรกิจส่วนตัว เปรียบเทียบกับ 14% ที่เลือกสายงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ซึ่งที่จริงแล้ว ตำแหน่งงานในภาคการศึกษา และธุรกิจโรงแรม/ท่องเที่ยว ครองอันดับที่ 2 และ 3 

ที่มา : DHL GOTEACH YOUTH SURVEY IN ASIA

[การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GoTeach ของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก เช่น มูลนิธิเด็กโสสะ (SOS Children’s Villages) และ Teach For All]

คนว่างงานในไทยมีมากแค่ไหน?

Source : Pexels

มีข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) ว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 มีคนว่างงานทั้งสิ้น 870,000 คน โดยอัตราการว่างงานสูงสุดอยู่ที่

 • 3.63% เป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • 3.16% เป็นผู้จบการศึกษาระดับปวส.

ตรงนี้สอดคล้องกับผลสำรวจของดีเอชแอล โดยทางดีเอชแอลจัดตั้งโครงการ GoTeach ซึ่งเป็นแนวทางในการการสนับสนุนเยาวชนด้วยการช่วยให้เยาวชนค้นพบความสามารถและสร้างความมั่นใจในตัวเอง เพื่อโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

related