Spring News

สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจ ที่สุดแห่งปี 2564 จากประชาชน 9,777 คน

By kanthaphi

|
31 ธ.ค. 2564 เวลา 6:33 น. 295

เปิดผลสำรวจออนไลน์จาก สวนดุสิตโพล โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านเหตุการณ์ที่สุดแห่งปี, ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี และความหวังในปีหน้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม “ที่สุดแห่งปี 2564” ให้ประชาชนได้ตอบแสดงความเห็นและสรุปเป็นฐานข้อมูล

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ จำนวน 9,777 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564  โดยสรุปผลได้ดังนี้

1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี
อันดับที่ 1 : การระบาดของโควิด-19 : 64.86%
อันดับที่ 2 : การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม : 26.63%
อันดับที่ 3 : คนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 100 ล้านโดส : 8.51%

2. ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี
อันดับที่ 1 : หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย : 54.95%
อันดับที่ 2 : ลิซ่า BLACKPINK : 23.05%
อันดับที่ 3 : พิมรี่พาย : 22.00%

3. ความหวังในปีหน้า
อันดับที่ 1 : สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย : 50.61%
อันดับที่ 2 : มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ : 26.20%
อันดับที่ 3 : เศรษฐกิจไทยดีขึ้น : 23.19%

ที่มา สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจ ที่สุดแห่งปี 2564 จากประชาชน 9,777 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ