svasdssvasds

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง มีไว้อุ่นใจชัวร์! คุ้มครองหมา-แมว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง มีไว้อุ่นใจชัวร์! คุ้มครองหมา-แมว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

ตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าบริษัทประกัน ได้มีประกันภัยสัตว์เลี้ยง เพื่อที่จะตอบโจทย์ของทาสหมา ทาสแมวทุกคน ประกันสัตว์เลี้ยงจะมีความคุ้มครองอะไรบ้าง และเบี้ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ มีเงื่อนไขพื้นฐานเป็นอย่างไร เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว

หลาย ๆ บ้าน อาจจะมีสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่เลี้ยงเปรียบเสมือนลูกของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นน้องหมา น้องแมว ทุกคนล้วนอยากจะดูแลให้ดีที่สุด ประกันภัยสัตว์เลี้ยง นี่แหละตอบโจทย์ 

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

 

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล คลินิกสัตว์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน ที่เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

ค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันแต่ละครั้ง โดยมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 60 วันหลังจากกรมธรรม์ มีผลบังคับ

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สัตว์เลี้ยงได้สร้างความสูญเสียเสียหายไม่ว่าจะเป็นต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง

เป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่าใช้จ่ายจัดการงานศพสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

 • สำหรับความคุ้มครองเสริม 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุนั้น

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประกาศติดตาม

สัตว์เลี้ยงที่สูญหาย จะได้รับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา หากหายออกจากบ้าน 24 ชั่วโมง

ค่ารับฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของไม่อยู่

ชดเชยค่าบริการรับฝากเลี้ยง ที่สถานที่รับฝากเลี้ยง เมื่อผู้เอาประกันภัย ต้องเดินทางไปที่อื่น ๆ

จุดเด่น-จุดอ่อน ประกันสัตว์เลี้ยง

 • บมจ.ทิพยประกันภัย

เบี้ยประกัน 500-6,700 บาท/ปี

จุดเด่น : รับประกันสัตว์เลี้ยงสูงสุดอายุ 9 ปี

จุดอ่อน : หากต้องการความคุ้มครองให้เท่าเทียมบริษัทอื่นต้องซื้อแพ็กเกจเสริม

 • บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

เบี้ยประกัน 2,800-5,500 บาท/ปี

จุดเด่น : ไม่บังคับฝัง Microchip

จุดอ่อน : จำกัดวงเงินการเคลมเมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยจาก พยาธิ เห็บ หมัด ไร เรื้อน โรคผิวหนัง

 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกัน 2,600-7,200 บาท/ปี

จุดเด่น : มีค่าวัคซีน

จุดอ่อน : ไม่มีค่าพิธีศพ

 • บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

เบี้ยประกัน 1,075 บาท/ปี

จุดเด่น : ขอวงเงินเอาประกันที่สูงขึ้นได้

จุดอ่อน : เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง

เงื่อนไขพื้นฐาน

 • สัตว์เลี้ยงต้องสุขภาพดีสมบูรณ์ ไม่ป่วย ไม่บาดเจ็บ ไม่พิการ
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทย
 • 1 ตัว ซื้อได้ 1 กรมธรรม์ (ต่อ 1 บริษัท)
 • มีเอกสารทางการแพทย์ หรือ การตรวจสุขภาพ 

โดยความคุ้มครองพื้นฐานทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ ความคุ้มครองกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ค่ารักษาสัตว์เลี้ยงกรณีเจ็บป่วย ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองบุคคลภายนอก เช่น สุนัขกัดขาผู้อื่น หรือกัดรองเท้าขาดก็เคลมได้

นอกจากนี้ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่แต่ละบริษัทมีไม่เหมือนกัน เช่น มีค่าวัคซีน ค่าพิธีงานศพของสัตว์เลี้ยง ค่าโฆษณาเมื่อตามหาสัตว์เลี้ยงหายไป และค่าฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

related