svasdssvasds

วันหยุดสงกรานต์ 2565 หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2565 หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2565 หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง วันหยุดราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เช็กวันหยุดประจำเดือนเมษายน วางแผนเดินทางก่อนหยุดยาว

สำหรับ วันหยุดสงกรานต์ 2565 เป็นวันหยุดยาวที่ประกาศครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ธนาคาร และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

  • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ / วันครอบครัว

  • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

โดยวันหยุดสงกรานต์ 2565 อ้างอิงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องวันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษของปี 2565 โดยมีมติให้วันหยุดสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่  13-15 เมษายน 2565 

นอกจากนี้ประกาศวันหยุดตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี 2565 ให้วันที่ 13-15 เมษายน 2565 เป็นวันหยุดสงกรานต์ เช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ วันหยุดสงกรานต์ 2565 จะมีวันหยุดยาว 3 วัน และเมื่อรวมกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ของหน่วยงานราชการ และเอกชน (บางแห่ง) จะรวมเป็นวันหยุดยาว 5 วัน