svasdssvasds

ธปท.ประกาศวันหยุดสถาบันการเงิน-ธนาคาร ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

ธปท.ประกาศวันหยุดสถาบันการเงิน-ธนาคาร ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

ธปท. ประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 2 วันคือวันที่ 29 ก.ค.65 และวันที่ 14 ต.ค.65 กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

 ​ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โฆษกรัฐ เผย ธปท.-สมาคมธนาคารไทย ยกระดับป้องกันการสวมรอยธุรกรรมการเงิน

• "แบงก์ชาติ" เผยข้อมูล แอพธนาคารไหน "ล่มเก่งสุด" เห็นแล้วต้องอึ้ง

• ปฏิทิน วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 เอกชน ราชการ ธนาคาร หยุดวันไหนบ้าง

 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน

ธปท.ประกาศวันหยุดสถาบันการเงิน-ธนาคาร ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

related