svasdssvasds

เปิดเคล็ดลับไหว้ "ดาวพฤหัสย้าย 2565" พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง

เปิดเคล็ดลับไหว้ "ดาวพฤหัสย้าย 2565" พร้อมฤกษ์ไหว้สุดปัง

เช็กเลยที่นี่! เคล็ดลับไหว้ "ดาวพฤหัสย้าย 2565" ไหว้อย่างไรให้ปัง ฤกษ์ที่ดีคือเวลาไหน จัดโต๊ะอย่างไร และใช้บทสวดไหน รวมให้แล้วเช็กได้เลย!

"ดาวพฤหัสย้าย 2565" ในช่วงนี้ ดวงชะตา ของแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางที่ดีและต้องระมัดระวัง ซึ่ง "ดาวพฤหัสย้าย" ในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. เวลา 16.41 น. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสในครั้งนี้ เป็นการย้ายออกจากราศีกุมภ์ เคลื่อนที่เข้าสู่ราศีมีน  และจะอยู่ไปจนวันพุธที่ 19 เม.ย. นี้

โดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร ได้เผยเคล็ดลับไหว้ "ดาวพฤหัสย้าย 2565" เพื่อผู้ที่ต้องการมูฯ เพื่อให้ชีวิตมั่นคงก้าวหน้า แนะนำว่า ในเวลาก่อนหรือหลัง 8 ชั่วโมง จากที่ดาวย้ายคือ วันที่ 8 เมษายน เวลา 16.41 น. ใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บทบูชาดาวพฤหัสฯ นะโมฯ (3 จบ)

 • ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนียัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปี เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตัน ต้มกะณามะ เหฯ

พระคาถาบูชาดาวพฤหัสฯ (19 จบ)

 • ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

 

เคล็ดลับการไหว้ดาวพฤหัส อาจารย์คฑา

 • เมื่ออธิษฐานจิตขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 • ให้นำเงินที่ลงท้ายด้วย 5 หรือ 19 ไปทำบุญกับครูอาจารย์ หรือพระภิกษุสงฆ์สามเณร ถือว่าเป็นการรับส่งดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์ 

 

วิธีการจัดโต๊ะไหว้

 • ตั้งโต๊ะโดยการที่ตัวเราหันหน้าหาทิศตะวันตก
 • องค์พระประธานให้เป็นปางสมาธิ ซึ่งเป็นปางประจำวันพฤหัสบดี ให้องค์พระประธานหันหน้าหาทิศตะวันออก
 • ควรไหว้กลางแจ้ง

 

ของไหว้ที่ต้องเตรียม

 • ธูปจะใช้ 3, 5 หรือ 19 ดอก
 • เทียนสีเหลือง 1 คู่
 • พวงมาลัยดอกดาวเรือง
 • ผลไม้สีเหลือง 5 อย่าง เช่น ขนุน สาลี่ กล้วย ข้าวโพด ส้มโอ เป็นต้น

ข้อเเนะนำ

 • ทำบุญกับพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือพระภิกษุสงฆ์สารเณร เป็นจำนวนกำลังคือ 5 หรือ 19
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลืองเพียงอย่างเดียว จะใช้ผลไม้หรือดอกไม้สีอะไรก็ได้
 • เน้นบทสวดสำคัญ คือ คาถาปูเรนตัมโพธิสัมภาเร คือบทขัดของบทสวด โมรปริตร และบทภะสัมสัมวิสะเทภะ ให้สวดทั้งหมด 19 จบ เนื่องจากพระพฤหัสบดีนั้นมีกำลัง 19

 

 

ที่มา อาจารย์คฑา ชินบัญชร