svasdssvasds

Bully Fighter บอร์ดเกม ที่ทำให้เข้าใจ ความเท่าเทียม และรับมือ Cyberbullying

Bully Fighter บอร์ดเกม ที่ทำให้เข้าใจ ความเท่าเทียม และรับมือ Cyberbullying

ปัจจุบัน ปัญหาในการ บูลลีในประเทสไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การบูลลี่คือ การพูดหรือพฤติกรรม ที่แสดงออก ในเชิงลบ ให้ร้าย ยั่วยุ ทำให้คนที่โดน ได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจ การบูลลี่ในไทยมีทุกช่วงวัยตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน

ประเทศไทย ติดอับดับ การบูลลี่เป็นอันดับ 2ของโลก ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต ซึ่งการบูลลี่ที่พบได้มากสุดคือในโรงเรียน รองลงมาคือที่ทำงาน

 

โดยการบูลลี่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) คือการทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ อับอาย ไร้ค่า เป็นตัวตลก ในโซเชีลมีเดีย เช่น  การ รุมด่า การใช้คำพูดทำร้ายต่างๆ การกระทำดหล่านี้ คนที่พูดอาจไม่ได้คิดอะไร แต่คนที่ถูกกระทำ  อาจนำไปคิด วิตกกังวล จนเกิดเป็นแผลในจิตใจ จนอาจถึงขั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเลยก็ได้

ข่าวที่น่าสนใจ

 

จากผลวิจัย การCyberbullying ในประเทศไทย พบว่า 48% ของเด็กไทย เกี่ยวข้องกับการ Cyberbullying ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 33% และเด็กไทย ที่เคยถูกรังแกบนโลกออนไลน์ มีถึง 41% โดยเด็กผู้ชาย 56% รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการรังแกออนไลน์มากกว่าเด็กผู้หญิง 41% และในกลุ่มของเด็กอายุ 13 ปี ขึ้นไป พบว่าเด็กผู้หญิงที่เคยถูกรังแกบนโลกออนไลน์มีจำนวน 43% ในขณะที่เด็กผู้ชายอยู่ที่ 37%

 

จะเห็นได้ว่าปัญหาของ Cyberbullying ส่วนใหญ่เป็นเด็กและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอีก นำไปสู่การสร้างสรรค์เกม Bully Fighter บอร์ดเกม ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกมเศรษฐี เป็นการทอยลูกเต๋า ให้ตกช่องต่าง ๆ โดยในเกมจะมีสถานการณ์ต่างๆ ของการบูลลี่ ซึ่งคนที่เล่นต้อง ตอบคำถาม ว่าจะผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงวิธีการรับมือกับ Cyberbullying ให้กับเด็กและเยาวชน แต่ก็ยังมีความสนุกของอยู่ด้วย

credit ภาพ https://dtacblog.co/en/fight-cyberbullying

 

Bully Fighter เป็นบอร์ดเกมที่ มีแนวคิดเริ่มต้นของ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ dtac Young Safe Internet Leaders’ Cyber Camp #3 และนำมาพัฒนาต่อ การใช้ Bully Fighter เป็นเครื่องมือการเรียนการสอน จะคอยกระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนมุมมอง ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และได้มีแพลน ส่งต่อ เกม Bully Fighter ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และ โรงเรียนชาติพันธุ์ อีกด้วย

 

การช่วยกันรณรงค์ ให้หยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ Cyberbullying ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันภัยคุกคามให้แก่ตนเอง แต่ยังเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมและการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกัน