svasdssvasds

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง ให้คุณสะดวกในการวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

จากกรณี กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกติดต่อกัน เผยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันที่ 2-10 ส.ค. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชั่น

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำ จากจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและอากาศ ทั้งสถานการณ์พายุ ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระดับน้ำในลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อน และคาดการณ์ฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้า 3 วัน

Andriod : โหลด

iOS : โหลด

 

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

DPM Reporter แอปเตือนสาธารณภัยทุกรูปแบบ

แอพพลิเคชั่น DPM REPORTER ถูกจัดทำและพัฒนาโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันสาธารณภัย เพื่อใช้รายงานข่าว และ บริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย

Android : โหลด

iOS : โหลด

 

เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ

WMSC รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน

แอพพลิเคชั่นที่สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศ ดําเนินการโครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงสถานการณ์น้ำ และพื้นที่เพาะปลูกบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

1) รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
2) ข้อมูลน้ำในอ่าง
3) ข้อมูลน้ำฝน
4) ข้อมูลน้ำท่า
5) กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ
6) ข้อมูลการเกษตร
7) เว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น้ำ
8) ลิงค์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Android : โหลด

iOS : โหลด

 

รวมแอป เช็คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง

RainViewer แจ้งเตือนพายุ และดูสภาพอากาศ

แอปพยากรณ์อากาศและฝนด้วยเรดาร์ เช้คน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามฝน หิมะ หรือพายุบนแผนที่เรดาร์สด RainViewer พยากรณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนภายใน 90 นาทีหลังจากนั้นโดยการสร้างภาพเคลื่อนไหวของเรดาร์ในอนาคตสำหรับเรดาร์มากกว่า 1,000 ตัวทั่วโลก เพิ่มสถานที่โปรดและรับการแจ้งเตือนฝนเพื่อวางแผนล่วงหน้า แผนที่เรดาร์สภาพอากาศ ติดตามเส้นทางของพายุว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไรใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนในอีก 90 นาทีข้างหน้า

กราฟปริมาณน้ำฝน แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของปริมาณน้ำฝนในชั่วโมงถัดไปในพื้นที่ของคุณ ซึ่งมีให้บริการในกว่า 90 ประเทศ พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วันผ่านกราฟิกที่สวยงาม

Andriod : โหลด

iOS : โหลด

related