ผ่าภูมิประเทศถ้ำหลวง! นักธรณีวิทยาแนะจุดหาทางเข้าถ้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อยู่เมือง หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาวิเคราะห์ภูมิประเทศพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย