โรงเรียนวิชาชีพ “ทักษะพิพัฒน์” สอนขับรถขนาดใหญ่ให้นักขับมืออาชีพ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อยและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากคนขับที่ไม่มีทักษะและความรู้เพียงพอ ในต่างประเทศคนขับเหล่านี้จะเป็นนักขับมืออาชีพมีคุณสมบัติคล้ายกับนักบิน