ป.ป.ช.สุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่สอบครูรร.บ้านท่าใหม่ ปมเซ็นรับพัสดุ

ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบครูโรงเรียนบ้านท่าใหม่ พบมีการลงชื่อตรวจรับของ ทั้งที่ไม่ครบตามเอกสาร ด้านครูอ้างรู้ว่าผิดแต่ทำไปเพราะจำยอมเพราะเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชา