คลัง แจง โยกย้าย 3 กรม “สรรพสามิต-ศุลกากร-ธนารักษ์”

ครม. โยกย้ายข้ามห้วย มอบหมายให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ จาก อธิบดีกรมศุลกากร ไปเป็น ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมโยกย้ายอีก 3 กรม “สรรพสามิต-ศุลกากร-ธนารักษ์”