“ผอ.สพป.อ่างทอง” ยันอาหารกลางวันเด็กมีคุณภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอ่างทอง ยืนยันอาหารกลางวันเด็กมีคุณภาพ พร้อมส่งคณะกรรมการตรวจสอบตลอดทุกโรงเรียน