อากาศเป็นใจ แม่เต่าเพ็กออกไข่ฟักลูกเต่าเพียบ

หมู่บ้านเต่าแห่งเดียวของประเทศ ในจังหวัดขอนแก่น มีจุดขายของการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ว่ากันว่ามีเต่าอาศัยอยู่มากกว่า 5,000 ตัว ซึ่งเต่าที่ว่าคือ เต่าเพ็ก เป็นเต่าบกที่ปีนี้สภาพแวดล้อมเป็นใจให้พ่อเต่าแม่เต่าได้ขยายพันธุ์ มีลูกเต่าเกิดใหม่เป็นจำนวนมาก