“ทส. จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา วันน้ำโลก”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10