เปิดพฤติกรรมชอปปิ้งของภรรยาผู้นำตกสวรรค์

ไปดูพฤติกรรมการชอปปิ้งของ 5 ภรรยา หรือสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้นำโลกกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน