คปภ.ผุดไอเดีย เปิดช่อง ธนาคารพาณิชย์ โทรขายประกัน ได้

สำนักงาน คปภ.มีมติยกระดับพฤติกรรมการตลาด ปรับแก้หลักเกณฑ์ การเสนอขายประกัน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์โทรขายประกันลูกค้าได้ รอเสนอประธานลงนามบังคับใช้