เทรน “ครูต้นแบบ” ถ่ายทอดทักษะ 4.0

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) นำร่อง จัดทำหลักสูตร พัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สาขาอาชีพ ถ่ายทอดทักษะ ให้แรงงาน รองรับ 4.0