บานปลาย!! ชาวบ้านลำปางวอนภาครัฐช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างโรงเชือดสุกร

กลายเป็นปัญหาบานปลาย และสร้างความแตกแยกในชุมชนสำหรับปัญหาการการทำโรงเชือดสุกร จนทำให้ชาวบ้านต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการให้เปิดเวทีเสวนาเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย